Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

SY\ 42.

Onderzoekt de Schriften.

joan. V: 39.

DE LXXV. PSALM.

Nu en dan zullen wij ook een en ander van onze gewijde Dichiftukken onzen Lezeren wat nader ophelderen. Wii 7dlen eerst over elk vers onze aanmerkingen voordellen en als dan (volgends die aanmerkingen) eene nieuwe vertaaling van den Pfalm geven.

Fs. \. Foor den Opperzangmeester, Al-Tafcheth: een Pfalm 'een Lied voor asaph.

Dewijl de 73, 76, 77, en volgende Pfalmen algemeen erkend worden dichtftukken van asaph te zijn, moet men 7eer z*ker ook in dit opfchrift vertaaien van asaph (*). Wii vinden hier toch dezelfde letter,welke in onsPfalmboek eewoonlijk den Maaker aanduidt. Niemand zou hier aan eetwiiffeld hebben, indien men met gemeend bad, dat in bet * vers een Vorst, een Koning fprak. Waar uit men dan

bpflQ0t. „a vid was de Maaker en men moest vertaaien

voor asaph. Zonder rede echter heeft men hier zwaarigheid gemaakt, gelijk blijken .zal. - '

Foor den Opperzangmeester kan ook vertaald worden van den Opperzangmeester en om te zingen. Dit laatfte verkiezen fommisren <\~). Wij bepaalen hier niets. De vóornaamfte Geleerden (O willen Altafcheth vertaald hebben — bederf niet Men kan het houden voor eene benaaming van een zangtoon, fpeeltuig of iet diergelijks , 't welk wij niet kennen0 even gelijk wij ons geen denkbeeld vormen kunnen van alle'die ben aamingen, welke daarvan in onze gewijde Dichtftukken voorkomen. Of zou 't een naam van den Dichter zün welke hier dan met twee naamen voorkomt? —

Wanneer Pfalm en Lied te gelijk in het opfchrift van een Pfalm voorkomen , is men algemeen in dat denkbeeld, dat Vr alsdan een Dichtftuk wordt aangeduid, t welken gefpeeld .«1 gezonden kan worden. Dit zou dan ook hier aangeduid & w7or-

f*-) Sic WOqUS venema, MICHAëLIS, dathü. Etmüi MICHAëlll CS) vunema, U 1 C H a e L l S en » A t h e. IL deeu 1 c

Sluiten