Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3/ï )

fefln od den Godsdienst niet zien, m^r wel (en ook alleen) . S Z Doop op het water in den Doop. — petrus wil dan met deze woorden zeggen:.,, de Doop beftaat

• ,Ir in niet — gefchiedt niet tot dat oogmerk

üToÏhe ctom'te zuiveren, te reinigen geluk men

dlar toe anders het water bezigt. Hoe l.gtel.,k kon

- «T«n 7"lk een denkbeeld in petrus tijd komen? —

Dealdlking van het Christendom gefchiedde niet in het C Ir in het verborgen. De Doop werd daarom uP!^a in de huizen en wel in de baden. — Van daar

■ 1 hni7?n werden gebezigd tot reiniging en zuivering van bet "aam Hoe' ligtehjk kon het dan bij iemand x ««1 wanneer een Christen Leeraar met hem in het ïïd°35'om SeS te doopen , dat het was om hem te

met „et wooS\ behouden , 't welk in het begin van het vers voorkomt Doch men behoeft het oorfpronglnke enke en a£n intezien om overtuigd te worden dat nooit Kei en llie wi s gefchreven en de fpreek-

X» iSo vïn'eenlerukt heeft. L Het.zal ook blijken, dat Te woorden, tef waar ze nu zijn, eenen goeden

21 \ffwarbetekent het woord ($) 't welk in de Vertaalhi der Onzen Vraag* heet? Daar van hangt veel af — daar over twist, men het meeste. ——■

ïiaaris er die voor ons woord bij gisting een ander wil gelezen hebben (,), 't welk betekent befprengtng (van een goed gewetenj. . Doch zo hakt men

kn0p0enenande0r0a) geeft aan het woord de betekenis van beproev Tg zo datde zin zou zijn: de Doop is gelegen nd-» beproeving van zich zeiven eu het waar " Sloof in God". Of „ de Doop is de beproeving van " fich zeiven, namentlijk (de beproeving) van een goed ;,' geweten na God. " — Maar voor zulke betekenis van iet woord is geen bewijs. *

(O Tit. III: 5- ...

(t) ELSNEROS,t»"«'«

(S) E»epwriifut. . •

(»j HzWttvTuriJLiit ». sowijEa Knfkmruh

ilElNSlUS.

Aas s

Sluiten