Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND»

3V°. 49-

Wie gelasterd zal hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeumghetd.

MARC. III: 29.

DE ZONDE TEGEN DEN HEILIGEN GEEST.

m ij n h e e r.!

Onlangs in gezelfchap zijnde fprak men over de Zonde tegen den H. Geest: de onvergeeflijkheid, de aard dier zonde en of dezelve nog heden kan begaan worden, was het onderwerp onzer redening. Ik merkte toen alleen maar aan , dat eigenlijk gefproken , wij daaglijks zondigden tegen den H. Geest, zo wel als tegen den Vader en den Zoon , en dat dus dit algemeen onbepaald gezegde, de zonde tegen den H. Geest is onvergeeflijk, was af te keuren. Men gaf mij toe, dat het zeker beter was te zeggen, de lastering tegen den H. Geest, welke uit kragt van II, deel. Ccc ver-

Sluiten