Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE INHOUD

. D,E R

VERTOOGE N

VAN HET DERDE DEEL.

N°. I. HET VERBAND TUSSCHEN HET GELOOF- E rfr" DE ZALIGHEID.^ v . Bladz. I.

S. OVER HET EUANGELIE VAN MATT.HEUS, TEGEN EVANSON. ... 9.

3. HET NUT DER TEGENSPOEDEN. . tfi

4. OVER DE HERBERGEN DER OOSTERLINGEN.

25.

5. OVER DE VOORNAAMSTE OMSTANDIGHEDEN

VAN DE S1NAITISCHE WETGEVING. 33.

6. DE ONBEZORGDE CHRISTEN. . 41,

7. EEN CHRISTEN MOÉT VREDE HOUDEN. 49.

8. OVER DE VERTRAAGING IN DEN (2ÖDS-

DIENST. . • • • 57.

IET OVER HET BESTUUR VAN ÉN RAAD

AAN EEN WANHOOPEND ZONDAAR. 65.

10. LffTHS CHA RACTER, . . «73.

11. ALGEMEENE BKsCHoÜWINé VAN DEN CXIX»

PSALM. . * . " . ; 8l.

* 2 N°. IS.

Sluiten