Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV KORTE INBÖÜD der VKRT. VAN IWP DERDE DEEL. NO. -4U leerzame beschouwing van jesüs 'j ' hemelvaard. . . . Bladz/3«. ^ de grootheid van den schepper be-

schoüwd bij een' schoonen lente-

morgen.

• - . .0*1 a • * • 320.

43. de gouden eeuw.

' - ■ i . 337-

44- de voorzegging van joel, door

trus op den pinksterdag aangehaald, in het licht gesteld. 345.

45.de voorzegging van joel, door petrus op den pinksterdag a a n gehaald, in het licht-gesteld. Cvcr-

volg van N°. 41.) ^

J ' • 353.

46\ het verlangen van den christen.

. . , 3^1.

. 47- oude zondaars tot bekeering aangespoord.

* * 3<S(?.

4». de spreekwijzen in christu

christus te zijn, verklaard. 49- «e spreekwijzen in christus te zijn

enz. en het woord heiligen ver.'

klaard. (vervolg van N°. 48.) . 385.

50. beandwoording van ee nig e brieven.

3P3«

Sluiten