Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5 )

wel kan hij begenadigd worden, indien hij flegts zoekt, zo vindt hij genade. Daar is kragt voor allen, liefde vooi aij len, een Heiland voor allen. Wie kan 'er dan wanhoopenv zo lang'er een j-astis voor ons is — en wie kan aan je sus twijfelen, die het euangeli van jesus christus voor zich heeft? In dat euangeli lezen wij :dat jesus chris* tus in de wereld gekomen is, om zondaars zalig te maa» ken. Dit troost u, bedrukte Harten! u, die onder het zon* denpak zucht — voor u is jesus in de wereld gekomen — a?.n u is ter bemoediging gezegd en door zijne gezanten te boek gefteld: de Heer heeft mij gezonden, om den armen het euangeli te verkondigen, en den verflagenen van harten genezing toe te brengen.

Hoe ruim, hoe heerlijk is de zaligheid, die -dat enangdi verzelt! Hoe ondoorgrondelijk zijn de rijkdommen der goedertierenheid onzes Zaligmakers! — O hoogte, diepte,, breedte en lengte der liefde van christus! — Gij gaat alle verftand te boven! —Hier is een draaikolk van verftand, wil en hartstochten, waar in zich alles met vrolijke verwondering verliezen moet! Geen der zoonen eu der dochterea *dams zijn van deze zaligheid uitgefloten., daar dit euao* geli gepredikt wordt, ten zij ze zich zeiwen uitfluiten door ongeloof. — Te recht dan, die geloofd zal tobben ,zal zalig worden, en die niet geloofd zal nebben, zal vendoemd worden.

Deze zaligheid wordt ons — waarde Medechristenen! tot dit toogenblik aangebeden — wat wij ook verloren mogen hebben, het euangeli Isdot feeden behouden; .het genadelicht ftaat nog op onzen kandelaar — en in en door dat licht kunueu wij rustig tastig" wandelen naar ons eeuwig va* derland. — Die. gelooft, woirdt zalig! ——

Het geloof in jesus chrisws >is dethatven eene zaak van hettriterst aanbelang. — Hoe meer wij van de oprechtheid onzes geloofi verzekerd worden, des te meer hebben «rij eene gegronde verwachting op eene eeuwige zaligheid.— Die zijne eeuwige belangen op het harte weegt, zal nit A 3 waare

Sluiten