Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10 )

„ andere is de Griekfche copie , die wij tfaaods al, ziïn „ euangeli ontvangen, uel Je bZeL « X

„ gelivan m attiieus van den tiid "f T"Wci ET"

„ enge uur toe, ooi: gezien is- pn wr ,„„j„ j 41 m .. *o veel als eens voofèett'te i " ™ "S

„ door me onze Gnrf/üfc C>V is over. Jm ' ' f

Dit gclchrijf „|l|al, „jj „„ de Re(, f

d! tHdan Ü h rCrreet' — Zo leerde men al van

deling in * T, °fvie is zulk ee» v^em-

den tiid 7Pr Hgeleerd.e die "iet weet, dat van

vaste honrS ffHerv°nmngJaf deze ftelli«g ten irerkflen is FmïAc-Ë?0*4™' dat mattheus in het Grieksch

fe JS ™ door he^daaifche Godge-

STdoofi?^ geblaSt? Volgends het berede-

nurcie door den Heer evanson zou mattheus Euan-

^ZT^M^^ Zii"' 0111 ^""eene overvnn™?, -m ..Maarga« zijne redenering door? — Dit

in de OnHen-7- "U nader Verzoeken en aan de Reden •n de Ondervinding eenvoudig toetfen. .

In

vem«denlelS001'd",fniet ttt die hede"<^Sfche Godgeleerden die de SSfTS'b™ mattheus oorfpronglijk in het G.ieksch

Sluiten