Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

lezen, en hij dan nog zeide: ja! dat (laat wel in de Overteumg mm is bet wel bewezen, dat die overzetting nauwkeung ,s ? Wat zou men zulk een mensch doen? Me ve> ontwaarding znne onedelmoedigheid en hardnekkS len N„e"irh?m defamenlevingonverdrageS oord : ken "*"wPn Vmmeu Za' me.n bij "ne vertaaling zo denken.— Wien kwam het ooit in de herfenen, <»en vertaald werk voor onbruikbaar te verklaaren ten zij het Z en genoeg[doende bewezen f*) was, dat de vertaaling nauZ keuiig was. — Gmg dit door in ons Vaderland, alwaar bij-

I i'Wat.'erV£,rfclliinI' vertaald is> dan zoumen eerst z ive het origineel moeten hebben en vergelijken.

Gn^h^rT ^ï? °°eer te zien is"ietbetaamelijk. -

Ongelukkig dan die het oorfpronglijke niet verdond. •

i\og meer! Alsdan vooral moeten alle die Christenen, welke geen tlebreeuwsch en Grieksch verdaan, ophouden over dtn Godsdienst te oordeelen, want alle de Vertaalingen zijn onbruikbaar (f) Leert nu in het tegendeel de ondervinding niet , dat men doorgaands zonder eenig wantrouwen vertaa de werken leest, om dat men veronderdelt, dat een vei taaier ons altans geene andere zaken zal voordellen , voor. al met van belang ? Men gelooft wel , dat een vertaaler een misdag kan begaan,maar dat zijn werk onbruikbaar zoude zijn, zelfs dan, wanneer het origineel verloren is, kwam

nog nooit in iemand op Dierhalven is het de onedelmoe-

digneid zelve, zulk eene vraag te doen bij de Griekfche vertaaling van mattheus; en wel dan, wanneer men iets niet aannemen wil, 't welk in die vertaaling daat.

Dus verre gaven wij toe,dat het niet wel en genoegdoende bewezen is, dat de Griekfche vertaaling van mattheus nauwkeurig is. Dit intusfehen wilden wij alleen verdaan hebben in dien zin, waar in evanson het vordert. Die vordert zekerlijk zulk een bewijs, dat 'er getuigen, geloofwaardige getuigen zijn, die zeggen, wij hebben eene nauwkeurige vergelijking tusfehen het origineel en de copte gemaakt, en alles nauwkeurig bevonden. Doch zulks ie vorderen is de onedelmoedigheid zelve, dewijl 'er getuigen zijn in menigte, die ons eendemmig verklaaren, niet met woorden, maar mee daaden.dat de vertaaling van mat-

Theus

C*) Men veronderdelt dit doorgaands: maar men hoort vooraf geen getuigen.

(t) Op wien toch zal de ongeleerde aangaan ? De een zeilt, 'et ftaat geheel iets anders, dan het geen een ander zegt.

Sluiten