Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND»

Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen: want de morgen zal voor het zijne zorgen, (elke) dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

matth. VI: 34.

DE ONBEZORGDE CHRISTEN.

Hoe meer wij de leer van het Christendom befchouwen, zoo veel te meer worden wij overtuigd, dat dezelve boven alle andere Godsdienften den gelukkigften mensch maakt. Wat toch mat den mensch het meest af — wat maakt hem het leven tot de grootfte bitterheid? Dit, dat hij overkropt van zorgen rusteloos daar onder zwoegt. Dit kan men best begrijpen , wanneer wij ons zulken mensch voordellen, die een last van zorgen torscht.

Wij bedoelen zulk een mensch niet, die noodzakelijk, maar een', die nodeloos zorgt. Dit onderfcheid moet men tot recht verftand van deze woorden van christus wel degelijk onder het oog houden. Wij zullen het een en ander daarom wat meer bijzonder ontwikkelen.

III. deel. F Elk

Sluiten