Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND. SY\ 7.

Indien het mogelijk is , zoo veel in u is , houdt vrede met alle menfchen,

rom. XII: 18.

EEN CHRISTEN MOET VREDE HOUDEN.

De vertnaaning van den Apostel, die wij aan het hoofd geplaatst hebben, geeft te kennen, dat, hoe veel zorg wij ook dragen om alle onëenigheid te vermijden, fomtijds de kwaade gefteldheden van die genen, waar mede wij verkeeren, ons niet toelaten, ons oogmerk te bereiken. Doch het is klaar, dat, zo wij flegts voor hun de gevoelens hebben, en ten hunnen opzigte het gedrag houden , 't welk de waare liefde ons voorfchrijft, al wierden zij dan ook onze wreedfte tegenpartijen, wij 'er geenszins verandwoordelijk voor zullen zijn.

Ik zal nu niet ïpreken van het geen wij fchuldig zijn te doen , wanneer wij reeds het ongeluk hebben de voorwerpen hunner vijandfchap te zijn: wij willen ons alleen Hellen in de gevallen, waar in wij de oorzaken niet zijn van die vriendfchapsbreuken; dat wij daar toe geen aanleiding geIII. deel, G ven;

Sluiten