Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linden, zulk een offer van hem eischt, blijft, onder alle de traanen van zijne weenende natuur, zijn eenige pligt; deze U de voornaamfte dien hij zijnen God kan bewijzen; maar, het is voor hem pligt, of hij verlochent God.

Doch kunnen wij van God denken, dat hij een vader zeiven de volvoering van zulk een hard bevel zou opdragen? Of duidelijker: Zou het mogelijk zijn dat God,

in bijzondere gevallen , ook tot zodanig een bevel zijne hooger, zijne wijzer bedoelingen zou kunnen hebben; en, 'zou de mensch, ter voltrekking van zulk een bevel, zich ooit verpligt mogen achten? — Wij kunnen ons zekere gevallen voordellen, waar in het Vaderland eene dergelijke 'opoffering van ons eischt : waar in de tederfte Vader het zich vrijwillig ten pligt maakt , om het leven des besten Zoons, en met denzeiven zijne eigen aangenaamfte en billijkfte verwachtingen, voor de welvaard des Vaderlands in gevaar te ftellen. De wet der natuur blijft hier geheel en al ongekrenkt; deze gevallen bewijzen flegts, dat 'er fterkere verbindtenisfen mogelijk zijn, voor welken de betrekking, waar in wij tot de onzen ftaan , wijken moet-. — Zou de wijze Regeerder der wereld nu ook niet zijne verhevene oorzaken kunnen hebben , welken insgelijks van een' Vader zodanig eene opoffering zouden afvorderen? De natuur zal 'er zekerlijk altijd door lijden ; maar zij lijdt het zelfde, wanneer de welvaard des Vaderlands den Vader eenen foortgelijken pligt afè'iscnr. Zou nu de liefde tot God niet in den mensch even zóó groot kunnen worden ? Zou zij, duidelijk bewust zijnde, ('t welk veronderfteld wordt) dat het bevel, werkelijk, van het wijste, van het goedertierenfte Wezen komt, zou zij aan de lijdenle natuur niet ten mintte die zeilde fterkte kunnen verfchaffen ? Indien de mensch het gantfche oogmerk wegens zodanig een bevel duidelijk kon belchouwen, hij zou het zelve, hoe hard het ook aan rie natuur ware, als oneindig wijs moeten roemen. Mij ziet dat oogmerk nu niet ; maar zou hij daarom op de allerhoogde, op de onveranderlijke wijsheid minder vertrouwen hebben? —God zou, derhalve, van abraham de werkelijke volvoering des bevels hebben kunnen afvorderen, zonder dat wij Hem, deswegen, wreed zouden mogen noemen. Mtar 't is gebleken, dat de volvoering Gods oogmerk niet is geweest; de gefchiedenis zegt: God heeft abraham fegts willen beproeven. Abraham was verkoozen, ora piet alleen te zijn een damvader van het Joodfche volk, maar ook een patroon van ftandyastigheid in het geloof en ,

aan-

Sluiten