Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND,

Vrage. Zal men ook de jonge Kinderen doopen f Audw. jfa: want midsdien zij alzo wel ah de volwasfene in ,t verbond Gods en zijne Gemcinte begrepen zijn, en dat hun door christus bloed de verlosfinge van de zonden, en de Heilige Geest die dat geloove werkt, niet weiniger dan de volwasjene toegezegd werdt, zo moeten ze ook door den Doop, als door dat teken des Kerbonds, der Christelijke Kerke ingelijft, en van de kinderen der engeloovigen onderfcheiden werden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Befnijdenis gefchied is, foor welke in V nieuwe l'erbond de Doop ingezet is.

heidelb. catechismus.

DE DOOP DER KINDEREN.

Onze Lezers hebben, uit ons gefchrijf, reeds duidelijk bemerkt, dat wij met den dordrechtschen philadelphüs, wien verlichte Bijbelminnaars fteed's zullen hoogagten, over voornaame punfhn van onzen Cnristelijken godsdienst bijna volkomen overdénftemmen. De doordenkendfte mannen hebben philadelphüs hunnen bijval gegeven, en zijn wedergekeerd tot de gevoelens der eerfte> Christenen. — Gij zult u misfchien verwonderen Lezers, indien ik u ver-

HI. DEEL. O WiC»

Sluiten