Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND. W\ S6.

Endeziet, van hun werden gezien moses en elias, met Hem te famen [prekende. —

m a t th. XVII: i O.

DE VERHEERLIJKING VAN CHRISTUS OP DEN BERG.

Wie twijtfelt, of deze gebeurdtenis, welke wij voorat letterkundig wat nader wilden ophelderen, en ook door marcus en luc as (f) wordt aangetekend, is onze bijzondere overweging wel dubbel waardig.

De EuSngelisten mattheus en lucas tekenen aan, dac deze verheerlijking van christus voorgevallen is zes dagen na zeker gefprek, 't welk te voren was opgefchreven geworden, lucas intusfchen zegt omtrend acht dagen daar na.— De Geleerden hebben hier over zeer juist aangemerkt, dat lucas de gedeelten van den eerden en achttien dag 'er bij telt, terwijl de andere EuSngelisten alleen van de tusfchen heide komende zes dagen gewag maaken. — Wij kunnen hier uit ophelderen het zeggen van jesus, dat hij ten derden dage, of na drie dagen zou opltaan, in welk geval de gedeelten van den eerften en laatften dag ook mede gerei kend worden.

Wij onderzoeken niet, welke Berg het geweest is, waarop deze verfchijning is voorgevallen. De Geleerden gisfett 'er na: doch 'er is geen bewijs hoegenaamd voor.

Vraagt

C*) Mare. IX: 2—9. Ct) Loc. IX: stS—3Ö, UI. deel. Q

Sluiten