Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIEMSTVIIEND»

.. het fterreti is mij gewin.

filip. I: si.

DE DOOD EEN ZEGEN VOOR DEN CHRISTEN.

Onlangs bezocht ik een' zieken man - hij was tot eenen hoogen trap van ouderdom geklommen, en verlangde naar een zalig uiteinde. Hij leefde van zijne jongelingsjaaren af ter eer van zijnen Schepper, en wandelde voorbeeldig op de paden van godsdienst. Hij was, uit dien hoofde, reeds voorlang tegen de komst van den dood voorbereid, en fprak met verrukking over zijn vertrek naar 't hemelsch Vaderland.

* Ik geraakte met hem in redening over de voordeelen ,

die een godvruchtige uit zijn fterven te wachten heeft. ■

Zie hier onze redening.

ik. Uwe zwakheden , blankhart! nemen dagelijks toe, haast zal het laatfte uurtjen komen?

blankhart. Mijne levenskragten zijn bijna alle vervlo. gen — op de wereld kan ik niet meer nuttig zijn, echter hoop ik 's Heeren raad geduldig uit te dienen.

ik. De lichaamelijke zwakheden maaken toch dikwerf de mensch verdrietig, en de dood blijft ook op zich zeiven verfchriklijk.

blank hart. Dikwerf denk ik aan de taal van p/iulus het leven is mij christus en het jlerven mij gewin.

ik. Kan de dood een zegen wezen, die het fchoone geftel onzes lichaams in eenen ruwen klomp leem verandert , en ons berooft van die rijke verfcheidenheid van tastbare voorwerpen, die zulk eene vermaaklijke vertooning verfchaffen en de gantfche dierlijke fchepping onderhouden?

blankhart. Ja, het euiingelie van christus heafc kragts genoeg, om den akeligen fchijn des doods weg te nemen, en deszelfs donkeren kant te verlichten met aangenaanae glanfen. Dus fchildert de Zon He fchoonfte kleuren op

111. deel. T de

Sluiten