Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND*

SY\ zs.

Freest niet, want ziet ik verkondig u groote blijdfchap, die alle den volke wezen zal, (naamlijF) dat u heden geboren is de Zaligmaaker , welke is christus de Heer e, in de ftad davids.

luc. II: 10, n.

DE GEBOORTE VAN JESUS DE GROOTSTE VREUGD VOOR EEN' CHRISTEN.

De grootfte blijmaar, die immer op aarde gehoord werdt, is deze: heden is u geboren de Zaligmaaker, welke is christus de Heer, in de ftad davids. Deze boodfchap verkondigde een Engel uit het hemelhof aan eenvouwige herders, in de velden van Bethlehem. Nauwlijks heeft hij zijne woorden geëindigd , of terftond zingt met hem eene gantfche fchaar van hemellingen: Eere zij God in de hoogfte hemelen, vrede op aarde, in de menfchen

een welbehaagen! De Herders prenten dien lofzang

diep in hunne harten, verlaten hunne kudden en fpoeddert zich naar davids ftad, om daar het pasgeboren kind, den Heer en Koning van hun volk, te zien en hem eerst van allen , die hij regeeren en zaligmaaken zou , hunnen III. ogel., X eer-

Sluiten