Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ë

GODSDIENSTVRIEND»

ïk hebbe mijne wegen bedacht.

psalm. CXIX: 59.

OVERDENKINGEN VAN EEN' CHRISTEN OVER HET AFGELOPEN JAAR.

Nóg weinig dagen, dan is weder een jaar agter mijnen rug. o Mijn ziel! Eer gij het ander intreedt, ziet

eenige oogenblikken op den weg, dien gij afgelegt hebt! — Overdenkt de weldaaden, die gij genoten, de werken, die gij verrigt,de misdagen, die gij begaan en de voorderingen, die gij gemaakt hebt.

IVelk eene fomme van voordeelen, vermaaken, weldaa* den zie ik ? Mijne tong kan de grootte van het getal niet uitfpreken. Aan alle kanten omringen mij goedertierenheden.

^ De lucht doet mij leeven, en de zon iaat mij de groote

werken van God zien, om daar in mijnen Schepper te vinden en zijne grootheid te bewonderen, te aanbidden. >

Ieder dag, ieder uur, ieder oogenblik van het verlopen jaar was een onverdiend gefchenk van mijnen hemelfchen Vader.

III. DEEL. X *— Geet*

Sluiten