Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

Mijn God, hoe groot zou het voor mij zijn, hier anti i

iet te mogen toebrengen! Eene eeuwigheid had ik i

nodig, om u, mijn Vader! daar voor te verheerlijken. — .

Maar misf.'hien zullen mijne dagen dit jaar vervuld zijn ■

ó Vader, ik ben in uwe hand, gij weet het beste uur van i

mijn irerven laat ik werkende zijn voor de eeuwig- ■

heid , als gij roept. — Mijn lot geef ik geheel in uwe | handen. —

Moet ik door ruwe wegen heen,

Die nauw zijn door te komen;

Mij ftaat geen kwaad te (chromen. Mijn Vader laat mij nooit alleen;

Hij wil, wat mij moog' kwellen,

Mij overal verzeilen.

Ik mag, hoe zeer een ander fchrik', Wanneer hij God hoort noemen: Ik mag me in Hem beroemen.

Ik vrees voor Hem geen oogenbllk. Wat rede zou ik vreezen? Hij wil mijn Vader wezen.

Te Amfterdam, hij M. dc BRUIJN, in de Warmoesftraat.

Sluiten