Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

25.

En als zij het gezien hadden, maakten zij alomme hekend het woord, dat hun van dit kindeken gezegd was.

- En allen die het hoorden verwonderden zich, over het geen hun gezegd werdt van de herders. — Doch maria. bewaarde deze woorden alle te [amen,overleggende (die} in haar harte. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles,wat zij gehoord ongezien hadden, gelijk tot hen gefproken was.

Luc. II: 17-20.

DE WEDERKEERENDE HERDERS VAN BETHLEHEM.

m ij n heer!

TT"\aar uw eenig doel is, om ons den Bijbel, volgends eene gezonde uitlegkunde, te leeren verdaan , lees ik uwe blaadjens getrouw, en ik kan u verzekeren, dat dezelve bij ons eene gezegende uitwerking hebben.

Daar dit dan uw oogmerk is, neem ik de vrijheid, U Edlen om onderrigt te vragen over eene plaats, die ik niec verfta.

Ik hoorde onzen Predikant over de vierde KerslTof prediken , toch kon zijne verklaaring vooral met het verband niet overeen brengen.

Het 17. vs. verklaarde hij dus: en als zij het kindeken gezien hadden, maakten zij alomme bekend het woord, dat haar van dit kindeken gezegd was. Het woord zeide hij

III. deel. Bb it.08ï

Sluiten