Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet hier -vertaald worden de zaak; zo datjgaB de herders, naar het zien van het kindeken, heenen gingen, de ftraaten van Jerufalem doorkruisten, en het geen hun gebeurd was in het veld, en dat zij gezien hadden te Bethlehem alomme aan een ieder met gejuich vertelden.

In vs. i 8. vond hij de aandoeningen over deze zaak van hun, die de Herders in het gaan naar Bethlehem ontmoet zijn. —

W vs. ip. het gedrag van maria over de woorden, die zij gehoord hadde. —

In vs. 20. Het wederkeeren van de herders uit de Stad Jerufalem naar hunne kudden met godverheerlijkende liederen.

Ik verwonderde mij ten hoogden over dit verband van zaken. — Mij dacht, dat de leeraar 'er ook iet van merkte, alzo hij vs. 20. verklaarde van een wederkeeren uit de ftad Jerufalem en 'er dus iet bijvoegde, waar van de geichiedfchrijver niet melt. — Volgends deze verklaaring is in vs. 17 en 20. een verhaal van het weggaan der Herderen. — Ook" geloofde "ik dat hier de vertaaling van woord moeste behouden worden, om dat 'er, gezegd was, bijgevoegd wordt. — Bijgevolg lees ik hier, dat andere menfchen zich over die woorden van de herderen verwonderden, doch dat maria die woorden overdacht; maar zo de Herders volgends vs. 17. reeds vertrokken waren, dan heeft immers maria van die woorden niets gehoord, en dus kon zij dezelve niet' in haar harte bewaaren.

En, zo het waar is,' dat zij toen reeds zijn wedergekeerd , en men de vertaaling,dat zij alomme bekend maakten het woord, dat hun van dit kindeken gezegd was, moet behouden, dan waren de Herders geen getrouwe boodfchappers van deze heuchelijke gebeurdtenis. Zij moesten doch Vooral vernaaien het geen zij te Bethlehem gezien hadden — een verhaal van het geen zij in het veld van den Engel hoorden, zoude geen geloof gevonden hebben, konden

zij

Sluiten