Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 220)

ringe onrechtvaardigheid. Nu is 't aanmerkelijk , dat onze Zaligmaaker noch het zwaarfte, te weten ziele voor ziele aanhaalt, noch zich uitdrukkelijk fielt tegen het eifchen van oog om oog en tand om tand; maar in tegenflelling alleen zulke beledigingen aanhaalt, die ongelijk draaglijker zijn, dan het verlies van een oog of een tand. Indien de Zaligmaaker gezegd hadt „ gij hebt ge„ hoord, dat gezegd is , oog om oog , tand om tand , „ maar ik zeg u , gij zult geen wraak eifchen over het ; „ verlies van een oog of van een tand, veel minder over „ iets van minder waarde," dan was 'er duidelijke tegenllelling geweest tegen de letter van de wet; dan was die wet or.bruikelijk of kragteloos gemaakt. Maar dewijl hij alleen fpreekt van een flag op de wang, het ontnemen van een kleed , of het dwingen om een mijl verder te gaan, alle zaken, die niet in den letter der wet gevonden worden ; zo fchijnt hij zich tegen te ftellen , of tegen het ruimfte oogmerk van de wet , dat hij verzachten wil , of liever tegen de verkeerde en wraakdorftige toepasfingen , die de Jooden van de wet maakten , om die tot geringe beuzelingen uit te ftrekken; en dit laatfte is waarfchijnlijker, niet om dat alle de beledigingen , die de wet optelt, alleen het leven , het lichaam of de ledemaaten raaken , maar ook om dat 'er uitdrukkelijk bij Lev. XXIV: 19. gezegd wordt; als ook iemand aan zijnen naasten een gebrek zal aangebragt /lebben gelijk ais hij gedaan heeft, zó zal ook aan hem gedaan worden. Zo dat de Joden met geen fchaduw van rede wraak konden eifchen of nemen over minder beledigingen , die niet het lichaam raakten. Dit fchijnen zij nogthans gedaan te hebben, om dat onze Zaligmaaker die voordaan verbiedt. Invoege men die woorden van onzen Zaligmaaker, overeenkomftig met het oogmerk den famenhang , en de omftandigheden op deze wijze kan uitbreiden. „ Gij hebt gehoord, dat gezegd is, oog „ om oog, en tand om tand , enz. en hier uit neemt s» S'i gelegenheid om een gelijke vergelding te eifchen

» over

ringe onrechtvaardigheid. Nu is 't aanmerkelijk , dat

Sluiten