Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =31 )

De wieg des flerflings.wankelt hier j]

Naa$t 't fluimring-biedend graf, De zorg bewolkt zijn levensgloed,

; Maar hoop droogt traanen af. De zaalge rust van 't fchuldloos hart,

Verzagt het wreedst verdriet, Dat vaale rampfpocd ftornt en loeit -

De Gods-Vriend fiddert niet. Komt Mede - Christnen! zingen wij,

De liefde van een' God! Die door den. bangen zwarten n'agt,

Zijn glans fpreidt op ons lou. 't Vürftorven jaar zag ons omringd,

Door wisfelvalligheên, Door hoop gefireeld, door angst bekneld,

Door vreugd en rouw benreèn; Maar de onbestendigheid drijft voord,

Eens fmoort ze in 't peilloos niet, Elk zinkend jaar fchokt, door zijn val,

Het frerfelijk gebied.

Sluiten