Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

Onze ligle verdrukkinge, die zeer haast voorbij (gaat,") werkt ons een gantsch zeer uitnemend eeuwig gewigte van heerlijkheid.

b cor. IV: 17.

DE GEVOLGEN VAN DE TEGENSPOEDEN DER VROOMEN IN DE EEUWIGHEID.

De voordeelen , welke uk de tegenfpoeden voor Gods Lievelingen voordvloeien, hebben wij onzen Lezeren voorgefteld. Dan, doordenkers zullen misfchien dus geredend hebben: „ 't Is zo, wij worden door tegenfpoeden in „ verfcheiden uitmuntende deugden geoefend — wij zijn ,, in alle onze rampen onder het opzigt van den liefde„ rijkften Vader, en zullen zijnen invloed eerlang veel naIII. deel. Hh „ der,

Sluiten