Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

i

SV0. 95.

(Vervolg van N9. 19.)

tk heb begeerte om ontbonden te worden en met Chris«< Tüs re zijn.

^1lip. I: 23.

HET VERLANGEN NAAR DEN DOOD,

Ik ben' weder bij deD ouden blankhart geweest en heb met hem eene famenfpraak gehad , die ik ook ter» nutte van mijne Mede-Christenen mededeel.

Ik vond hem in zijnen leunfioel. al lezende, in eene vrolijke geftalte — nauwlijks zag hij mij — of hij riep:

(blankhart ) Welkom ! welkom Vriend ! zet u neder — Vader blankhart fchijnt weder te verjongen!

ik. De goede Hemel wil u nog eenige dagen dienstbaar maaken voor uwe natuurgenooten.

blankhart. Evenwel ik verlange naar mijn Vaderland. ' Dezen morgen nog bad ik mijnen God: —» III. deel. Mm Ger-

Sluiten