Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwige rust —— mijne nieren verlangen in mijnen fchoot , , .1 nog maar weinige flappen dan zal ik daar zijn! . ó Hoe groot is het goed, dat God heeft weggelegd voor de genen , die Hem vreezen !"

ik. Wat kragt heeft de godsdienst!...

blankhart. Onberekenbaar! gij merkt reeds ,

dat men ook dan mag verlangen naar den dood , wanneer in de ziel ontdoken wordt eene heilige begeerte , om bij God en christus te zijn, hem volmaakt te genieten , geheel te gehuorfamen , zonder gebrek te lieven , te dienen , en volmaakt heilig te zijn gelijk hij is.

Mag men reikhalzende uitzien naar 't genot der

eeuwige zaligheid , dan mag men ook vraagen naar die

middelen, waar door dezelve verkregen wordt. Als

men verlangen mag naar 't Jerufalem dat boven is , dan mogen wij ook begeerig zijn , om door de poorte in te gaan , door welke wij alleen de ftad kunnen binnen komen. De geheiligde ziel, in een leevend geloof betrouwend werkzaam , kan niet anders, dan met eene vuurige begeerte zijn aangedaan , naar de aanzitting van de bruiloft des Lams , de genieting der eeuwige ruste en hemelfche heerlijkheid maar zij weet, dan ook moet

eerst het aardfche huis dezes tabernakels gebroken worden ; zij weet, dat men door den dood moet ingaan ten leven, en daarom zij begeert ook denzeiven, als een middel tot dat heerlijk einde.

ik. Uwe redening fteunt op wisfe. gronden.

blankhart. Ja ook dan mag men begeerig zijn om te fterven, als wij gelooven kunnen , dat ons werk op aarde is afgedaan, dat Gods Raad zo , zo zij uitgediend , anders kan men wel eens door twee dingen te gelijk gedrongen worden , zo als wij daar van een voorbeeld

in paulus zien. Doch blankhart heeft geen

banden meer , die hem hier op aarde vasthouden; mijne kinders zijn volwasfchen , kennen hunne verpligting omtrent God , zich zeiven en hunnen naasten. . Zij wandelen allen op de paden van godvrucht — dit doet mij te geruster vertrekken i ook heb ik mijne

tijdelijke zaken in orde gebragt; blankhart is

oud en afgeleefd kan onder de leevenden niet meer

verfchijnen - moet met de gebreken des, ouderdoms

worftelen > . en verlangt dus , om van dezen bouw-

#alligen tabernakel verlost te worden — l. in den heMm 2 mei

Sluiten