Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

<W\ 36.

Doch den genen, die niet werkt, maar gelooft in hem, die den godloozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

rom. IV: 5.

DE RECHTVAARDIGING DES ZONDAARS.

Wij hebben Verfcheiden brieven ontvangen , waar itt men ons verzoekt,om een klaar en eenvouwig denkbeeld te willen geven van de rechtvaardigmaaking des Zondaars , zo als die in het euangelie wordt voorgelteld. Wijzullen daar aan, zo kort en duidelijk ons mogelijk is, trachten te voldoen. —— Men verwachte echter niet van ons eene bijzondere verklaaring van die fchriftuurplaatzen , welke daar van fpreken; dit is door verfcheiden mannen, in de UI. deel. Nn uiir

Sluiten