Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GOBSDIENSTVlUlEHD.

Aan welken hij ook, na dat hij geleden hadde, zffli zelveit levendig vertoond heeft, met veele gewisfe kentekenen, veertig dagen lang.

HANDi I: 3.

OVER DEN OMGANG VAN JESUS MEf ZIJNE DISCIPELEN, NA ZIJNE OPSTANDING,

Wanneer wij de gefchiedenis van onzen Heiland, geduurettde de 40 dagen na zijne opftanding, oplettend" befchduwen, bemerken wij, hoe onze Verlosfer zich van lijd tot tijd maar voor eenige oogenblikken aan zijne Vol» i Relingen vertoond en met hen verkeerd heeft. - *t Schijnt * öf hun zelfs de plaats van zijn' gewoon verblijf geheel onbekend is geweest. Zijne verfchijning aan de vrouwen en : aan éénen Discipel, op den dag zijner Opftanding, was flegts toor weinig oogenblikken; maar van langer duur die op den

Iivond van dènzelfden dag, aan twee, ên vetvoigends aan HL dbel. Oo n«-

Sluiten