Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(w)

nen, 2ich ectiter, flegts bij poozen, Btfl-«ijSe' Discipelen Vertoond, en zich, doorgaands onverwacht en ongemerkt aan en onder hen heeft opgedaan, en, even ongétftèrkt, weder van -hen gefcheiden is. Zo kunnen ook die uitdrukkingen , Welkeri, hier en daar , iti het verhaal vaii gijrte verfchijningen, wegens dit zijn komen onder , en fcheiden van hun -, te vinden zijn , niet vreemd voorkomen, of eenige zwarigheid veroorzaaken; bij vóörbeéld: dat hij in het midden van hun ftond, dat hij wegkwam uit hunne oogen, en in het algemeen, dat hij hun verfeheen: als Waar door niets anders, dan dit zijn afgebro* ken éli verpoosd verkeer, dit zijn onverwacht en ongemerkt gaan en komen onder hen, wordt aangeduid. Terwijl men ook hier uit, en bijzonder uit de laatst opgegeven rede , begrijpen kan, waarom de verrezen Zaligmaaker zich, of in de bijzondere bijè'enkomften, die met gefloten deuren gehouden werden, of op de ilille wegen, of op eenige andere eenzame plaatzen, aan de zijnen geopenbaard hebbe.

PS. Wij bedanken den Zender voof dit Stukjen. G*

Te Arnftemüm, bij M. de BRUIJN, in da Warraoesftcaat.

Sluiten