Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND*

SV\ 40.

Hij is epgeftaan'!

m a r. C. XVI.

DE BLIJMAAR, JESUS LEEFT.

Tn die woorden van den engel: Hij is opgedaan, is de •* grondflag en fteun van den gantfchen Christelijken godsdienst. — Deze gebeurdtenis moet dus in de gemeente der heiligen met juichende gezangen hier op aarde gevierd en door de zaligen in den hemel met eindelooze hallels verheerlijkt worden. — Laat ons deze gebeurdtenis, waarde Medechristenen, thands met leergierige harten befchouwen.

Hoe luisterrijk ftraalt hier de heerlijkheid van het Opperwezen ! - De tekenen van het godlijk Alvermogen worden wij hier op het duidelijkfte gewaar. — jesus cm ris* t u s zegevierde over al het geweld van den dood. — God heeft hem ontbonden van de banaen des doods! Hem , diè gekruist was, Hem, Wiens lijk door eene bende van kiijgs* knegten bewaard werd, ontrukte eene vetbaazende Gods* kragt aan 't gewormte, en verhefte zij tot Koning ovet heel het aardrijk. — Ja Vadef 1 wanneer menfchen tegen u woeden, behaalt gij eer! Tegen u, Heet! helpt geeii raad, geen wijsheid, geen fterkte! — Engelen dalen OJ» den Wenk der Aimagt om te deelen in de zege van den Heer der Engelen. —. Steen en zegel verliezen alle hunne fterk*

III. deel. Rr t«

Sluiten