Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND,

Heft uwe hoofden op, gij poorten! en verheft u, gif eeuwige deuren! op dat de Koning der eeren inga.

psalm XXIV: 7.

LEERZAME BESCHOUWING VAN JESUS HEMELVAARD.

Wij hebben u, waarde Medechristenen! de hemelvaard van onzen Eerekoning, in alle haare omftandighe-

den , doen befchouwen Nog weinig dagen, en wij

zullen deze heilrijke gebeurdtenis weder hier op aarde mogen vieren, en den Eerekoning in triumf zien opvaren. — Thans zullen wij eenige bijzonderheden, omtrend dit gebeurde, waar van wij u reeds veel gezegd hebben, mededeelen.

De laatfte woorden van jesv« tot zijne leerlingen moe. ten nog onze zielen treffen. Hoe hartftreelend, hoe zielveraaneenaamend luidt die taal : Gaat heen ! onderwijst alle volken! dooptze in den naam des Vaders, des Zoons , en des Heiligen Geest es, leert hen onderhouden, wat ik %t

IH. deel. Ss ge-

Sluiten