Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3*8 )

mijne vetbij Heren de gedachten fpreken alleen in mijn binnen, fte, en mijn hart aanbidt met dankend gevoel. ■

Zondaars! zondaars! van dezen heerlijken hemel kunt gij gelukkige bewooners worden, indien gij maar den weg naar

den nemel bewandelen wilt indien gij voor den hemel

leeven wilt! Ach! mogtet gij nog eens recht vuurig verlangen , met brandende begeerten uitzien naar het heil van den hemel! gij leeft nog in uwe zonden , maar langs den weg der zonde zultge niet ingaan; op den zondenweg verreukeloost gij den hemel. Aeh! ziet jesus naar den hemel va. ren! zijn hr.rt bloedt, zijn oog traant, om dat hij u in uwe zoTideu laten moet; hij werpt nog voer het laatst ziine meêlijdige blikken op u, en fcheidc van u met eene zigtbare

treurigheid, > Ach! zucht hem achter na! — roept

hem achter na: ,, laat uw geest, jtsus! Heiland! Verzoe-

ner! op mij-rusten!" o! hoe zal hij uwe harten

veranderen, u bekeeren , u vernieuwen naar zijn beeld! — Hoe aanminnig, hoe bekoorlijk zal u de hemel worden!

ó Dat wij allen . op het feest van jesus hemelvaard mogten juichen: Wij zijn met jesus ten hemel ge' varen! wij zullen zijn daar hij is!

Te Amfterdam, bij M. de BRUIJN.in de Warmoesltraat.

Sluiten