Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND,

LW*. 42.

Mijne overdenkingen van hem zal zoet zijn i ik zal mij in den Heere verblijden.

psalm C7V: 34.

DE GROOTHEID VAN DEN SCHEPPER BESCHOUWD BIJ EEN' SCHOONEN LENTEMORGEN.

waarde godsdienstvriend.'

In dit aangenaam jaargetijde hebt gij ons voorheen de groodieid des Scheppers uit de werken der natuur doen

befchouwen en uit dien hoofde neem ik de vrijheid u

dit volgende mede te deelen, alzo het uwen Lezeren tot dat zelve einde kan dienstbaar wezen.

In deze bebloemde Mei verliet ik al vroeg, in den morgenftond, met mijnen eduaAd het ilaapvertrek. Wij traden welhaast uit onze wooning, om de bevallige natuur te befchouwen en ons in haar fchoon te vermaaken. —- V. ij begaven ons over het voorplein , dwars over dert rijweg, su bleeven vooreen weelig weiland vol verrukking ftaan. «

lil. deel» TC 0«

Sluiten