Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 333 )

*

Uw weiland is eeu Apotheek Voor vogel, vee en mensch , daar zoo veel lekkernijen

TongtirccIciK'e verblijën — Uw gras- en klaver - ftreck Is een Natvmrarrs, die, door clo cêlfle medicijnen,

Geneest en wonde en pijnen.

edi'ard, (in verrukking') ó Almagtige, Alge-ede! —. Wie ka bevatten, wie uitfpreken, wat in uwe Natuur is!—, Ac'.,! dat ik eene taal, eene tong had, om U te .looven —, U te bezingen! — Gij hebt alles in uwe hand—- .Gij febiepr. alles i— Gij kent alles — Gij fchenkt alles!.., ó Verleen mij de kragt des verhevenftcn engels, en mijn leven zal eene dille aanbidding — eenefteedsgloeier.de dankbaarheid zijn!

Wij wandelden nu langs het weiland door de laan, en traden aan het einde een boschjen in, daar we ons in het midden op een bank nederzetteden. — Hier hoorden wij het fchoonlte landmuzijkvan gepluimde fchepzelen. eduakr deedt mij hier het groote van den Schepper opmerken; —— hi) fprak van de verfcheidenheid der veeren en der geluiden , ter verheerlijking van den Maaker; — hoe geestig ieder vogeltjen zijn nest wist te bouwen , en het zonder

handen aan de takken hechten , dit, dit was vooral

zijne ftof van verwondering) —— Terwijl wij dus redenden, kwamen 'er eenige mieren, die zich om eeu kronkelenden rups fchaardfen en hem aan de ruige bordels plukten, om ten buit mede te (kopen dan, 't werk wou

Biet gelukken. Eindelijk kwam 'er een mier aan, die wel de vader fcheen van het geheele huisgezin; op zijne komst flaakte elk het werk j hij voegde zijn volksken paar aan paar op eene rij — de rups werdt aangegrepen, voordgefl.ept

en in triumf medegevoerd. liter over zeiken we weg

in verwondering en wij, wij vonden ook hier in de

wijsheid en goedheid van den aanbiddenswaardigeu Schepper!

Wij wandelden nu tot het eind van het boschjen -

daar we een heerlijk ruim gezia hadden over de beglausde

duinen al ftaarende , zagen wij toevallig een valkjen

boven een klein onnófel vogeltjen zwee»m ~ hij viel

eensklaps, neda, toch het beestjen ontfuapte hem, en ver-

dweeu

Sluiten