Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 335 )

klnisjen mee wasth; en dees volgroeid zijnde, of tot eene bij vervormd, doorboort het wnsch, en flaat zijne wiek* jens brommende uit. Wanneer een jeugdig wijfjen ontluikt', zwermt alles, door liefdedrift bewogen, om haar heenen. Een hevig-oproer rijst, tot zij, den korf verlatende, haar nieuwe maatfchappij aan een dam of tak vergadert, die r door eene (foute hand in eenen korf gefireken, eene nieuwe wooning (licht , om daar 't gedacht uit te breiden èn fpijs, tot behoud dier maatfchappij, voor den barren win/ ter op te famelen.

ö Arbeidzaam geflitnt , op 't nauwst aan ét*n verbonden,

Waar wierdt ftandvaste trouw dienstvaardiger gevonden

Kan in uw bloeiend rijk, door liefde en moed gefcfiraagd ?

Gij weerde een vreemde zwerm, en hebt die, onvertzaagd,

Uw angel in 't gevecht door hals en borst gedreven ;

Stortte in die wondè een gif, dat ijlings hen deedt fhceven.

Het heir uws vijalicfs lfgc vc'riïagcn langs die paèn.

ó AMELiA.' In dit alles zien wij Gods grootheid .

zijne liefde*, zijne uitleid, zijne atmagtl Laat ons

hem eeuwig lof zingen!

De zon was nu reeds ver Hoven de kimmen ferezen .

Ik fpoedde mij naar mijiv kabinetjen, bragt onze leerzame

wandeling aanftonds op 't papier misfchien zullen

de opmerkingen van mijnen eduard ook nuttig zijrj

voor anderen met dat oogmerk deel ik u dezelve

mede. Werk nog lang voorfpoedig ten algemeenen

nutte! —Ik ben en zal blijven uwe heilwenfchende Lezeres

Mei 1701. amelia.

Ziet uit dezen brief, waarde Medechristenen! hoe gij omtrend de werken der natuur moet verkeeren, om, Overeen» komftig uwe waarde , het fchoone en nuttige daar van te gevoelen en 'er den Schepper in te verheerlijken.

Gij, die thans de muffe deden verlaten hebt, om op het frisfche land uwe vermaaken te zoeken, gij moet edlaAli en amelia naarvolgen , uwe uuren aan de edelfte bcfcboBwingea toewijën , ten einde gij met een. opgezamel-

•- - ... ■ > den

Sluiten