Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSJDIENSTVË.IEND,

SY9. 44.

In de laatfte tijden, zegt God, zal het gebeuren , dat ih

van mijnen geest zal uitftorten op al het menschdom; dan zullen uwe zoonen en dochters profeteeren, en uwe jongelingen gezigten zien, en uwe ouden droomen droomen; ja, ik zal ook op mijne dienstknechten en dienstmaagden in die tijden van mijnen geest uitftorten, zo dat zij zullen profeteeren. — Ik zal ook wondertekenen boven in den hemel geven en beneden op aarde; bloed, en vuur, en rookdamp. De zon zal in duisternis , en de maan in bloed verkeeren ; eer dat 's Heeren dag, die groote en doorluchtige dag, komt! Dan zal nogthands elk , die 's Heeren naam zal aanroepen , behouden worden.

hand. II: ifS — at,

DE VOORZEGGING VAN JOEL, DOOR PE. TRUSOPDEN PINKSTERDAG AANGEHAALD, IN HET LICHT GESTELD.

Om de woonden, die ik hier hoven geplaatst heb, wel te verftaan, moec men vooraf weten, toe welken tijd deze voorzegging van joëL (?) te brengen zij. — Laat

ons,

(O Hoofdft. II: 28, 29, 30, 31. III. deel. Xx

Sluiten