Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 347;

Veel liever zouden wij vastfteMsn, dat de hongersnood, dien joëL in het eerfte Hoofdftuk befciirijlt, overeenkomt met de befchrijving van jeremia Hoofdft. XIV: 2-<>. — welke hongersnood één tier vier fcherpe bedreigingen uitmaakte, die jeremia uit 's Heeren naam den Joden aankondigde, toen hij hun de verwoesting en gevanglijke wegvoering, door nebuCadnesar, voorz'icie Hoofdft. XV:

2, Even dezelfde omkeering van het Joodsch Ge-

meenebest is ook door zefanja voorfpeld , die in de dagen van josia- den zoon amons, des konings van Juda , leefde ; (*) fprekrnde deze laatfte ook , even als joè'L, van den dag van 's Heeren toorn, als van een" dag van dikke duisternis en donkerheid; (f) ook is de klinkende buzuine , die men bij den laatften vindt, dezelfde , die men bij den Profeet joè'l hoort, en dus beiden één en dezelfde gebeurdtenis , te weten , de verwoesting van Jerufalem onder . nebucadnes ar uit* brommende,- gelijk het zelfde geval ooit door jeremia en alle de Profeten, die van de da^en van uzia tot in die van zedekia leefden, voorzegd is geworuen.

Laat ik 'er nojr dit bijdoen, eer wij het befluit opmaaken. Joè'l fpreekt in het tweede hoofdftuk vs. n en 31 van dén grooten en vreeslijken dag des Heeren ; de dag des Heeren betekent bij de Profeten doorgaands de verwoesting van Jerufalem, en de groote, vreeslijke of verfchriklijke dag des Hueren kondigt altijd de verwoesting aan , die deze 1 ftad. 't zij door nebucadnesar, 't zij onder titus vespasjanus bezuuren zoude.

Hier uit trekken we dit gevolg : Is het zeker , dst de voorzegging van jocl in dit gedeelte met die van jereMi k overeenftemt , en men het gemelde door den 'vreeslijken dag des Heeren verftaan moet, dan heeft joè'l in deze voorzegging voorfpeld, de ge vanglij'te vervoering der Joden en de verwoesting van Jerufalem, eerst door nebucadnesar en ten laatften door titus vëspasi-

anus.

Volgends dit bepaalde moeten we nu het verband van

■ loCO Zeftinja t: 2 — 4.

(t) Joil i': 1 > 2- 'net Zefanja. I: 1, 2, i#»

«" Xx a

Sluiten