Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 343 )

joëLS voorzegging opmaaken, en dan zullen onze tekstwoorden in een helder licht geplaatst zijn. .

In het eerfte Hoofdftuk van onzen Profeet vindenwe eene fraaie en levendige befchrijving van den ramp en hongersnood te Jerufalem geduurende de belegering door nebuCadnesar, Koning van Babel. Daarop wordt de eerfte bazuin geblazen Hoofdft. II: i. en door deszelfs geluid wordt tot vs-. 15. te kennen gegeven de ellende en vernieling, die men onder nebucadnesar in Jerufalem zoude aanrechten.

Vers 15 hoort men het geklank der tweede trompet, en die kondigt aan den geheelen ondergang dier koninglijke en boogcprtesterlijke veste onder den Romeinfchen veldheer titus vespasianus. Dat we dit wat nauw.

keuriger bezien. Eerst wordt Israël in de gevangenis van Babel tot boete aangemaand van vs. 15 —18. —«— Daar op volgt de belofte van wederkeering in het land Canaan vs. 18, 19; en de belofte tevens van 't vertrekken der lieden van het Noorden volgends vs. 20, welken vs. 25 onder de benaaming van fpringhaanen, kever, k/uidworm en rupfe voorkomen , en waar door wij het leger der Chaldeeuwen verftaan moeten. Dezen nu zouden uit Canaan vertrekken, de Joden uit Babel weder in hun land keeren, en wanneer ze daar waren, dan zouden zij (volgends joè't.s voorfpelling) onder den tweeden tempel ontvangen, alle geestelijke zegeningen, zelfs de messia zou onder hen verfchijnen, volgends vs. 21, 02, 23. en hun het geleden nadeel rijkelijk vergoeden ; en daar na (zie vs. 28.) te weten , na datze uit Babel waren wedergekeerd en de messia gekomen was , zo zal het gefchieden (zegt de Heere) dat ik van mijn' Geest zal uitgieten, over alle vleesch enz. dit zou dus zijn kort voor de verwoesting van Jeriifalem door titus vespasianus, want zonder tusfchenkomst van bazuingeklank volgt 'er onmiddelijk op: en ik zal tekenen geven enz.

Uit dit verband , zoo natuurlijk en eenvoudig , is de voorzegging van joè'l middagklaar, en dus ten vollen zeker, dat petrus de fchaare op den pinkfterdag wil betoogen , hoe joëLs voorzegging door de uitftorting van de gaven op het pinkfterfeest aanvangelijk vervuld

is,

Sluiten