Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36o )

dè aarde, de vader kermt om den zoon, de zoon om den vader , de broeder om den broeder , de vriend om den vriend , en allen Horten hunne traanen over het verlies van den tempel, van de fchoonfte ftad , het oogelljn van het oosten, en het wonder der geheele wereld.

Dezen ondergang voorfpelt petrus den Joden, volgends de voorzegging van joè'l, om hun van de godlijk» heid van het wonderwerk, dat ze op den Pinkfterdag zagen en hoorden , te overtuigen. —— Werdt op dazen dag die voorzegging aanvangelijk vervuld, zij konden dan zeker verwachten , dat zij haast haare geheele vervulling

erlangen zoude. Dit hadde hen tot die gedachte

moeten brengen , jesus, dien wij gekruist hebben , is de messia, de Zoon Gods, de Verlosfer van zondaa~ rent Zo zouden ze aan de waarheid en goddelijk¬

heid van den Christlijken godsdienst niet getwijfeld , altans dien niet befpot en zich in den dag der wraake bevrijd hebben.

Ta Amilerdam, bij M. de BR.UIJN, in de WarmoesltaaN

Sluiten