Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 368 )

en bij christus te 2ijn, wanneer hij kan gemist war* den en het met Gods raad hsjlaan kan. Hij koes¬

tert diethalven zulk een verlangen geenszins , wanneer het nog duidelijk is te zien, dat Hij op aarde noodig is. Neen! wanneer Hij zijn loopbaan ziet geëindigd — wanneer Hij met een jacob ziet en gevoelt, dat zijn itervend lichaam hem begeven zal, dan is zijn verlangen in volle kragt, dan ademt hij Jefus komst te gemoet, dan wacht hij langmoedig op de zaligheid. —

Misfchien denkt hier iemand. —— Hoe - ■ een afgeleefd Christen kan en mag dierhaiven alleen maar nat j essus komst verlangen, en evenwel fpreekt petrus in het

algemeen. Ja! daar hij de verdrukte Christenen troost

met jesus komst, fchijnt hij niet onduidlijk te kennen te geven, dat zij vooral, die verdrukt werden, verlangden naar de openbaaring van den Heere jesus, en daar naar

verlangen mogten. Het is 'er verre van af, Lezer!

dat wij gelooven zouden, dat petrus gezegde niet algemeen waarachtig zou zijn, in zoo verre namentlijk, als die begeerte bij allen onderworpen moest zijn. Zij mogten —— zij moesten allen op die wijs naar jesus komst verlangen. Zij verlangden dan niet om den tijd te verkorten *

maar zij (beelden zich met het vooruitzigt van dien gewenschten tijd. Zo was hun verlangen onzondig, en voor

hun nuttig. Het beurde hen op het hieldt hen het

hoofd boven in alle wederwaardigheden . in alle rampen van dit leven, petrus zegt daarom ook uitdruklijk , „ dat zij verlangden met eene onukfpreeklijke en heerlijke j, (dat is hemelfche) vreugde." ——» Dat verlangen ging gepaard met een hemelfche en daar door onuitfpreeklijke blijdfchap. Dat verlangen deed hen in die oogenblikken alle verdriet, allen tegenfpjoed vergeten — dat maakte hen vrolijk — deed hen zelfs in de boeien — in de kaaken des doods zingen -— juichen.

Wel aan dan, Christen! zoek op goeden grond zulk eeu verlangen bij u te koesteren , om u daar mede te troosten , te bemoedigen, en zo recht vrolijk te kunnen lee*.

1

Te Aratlcrdam, bij M. de BRUIJN, in de Warmoeslbaat.

Sluiten