Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND» SfY\ 47.

Dh tot mij komt, zal ik geensjlns uitwerpeü:

joaN. VI: 37t

OUDE ZONDAARS TOT BEKEERING AANGESPOORD.

nlangs wandelende zwierde mij een oud man voorbij j die dermate door den drank overftelpt was, dat hij .geduurig nedei plofte. Hij werd voordgetrokken door een knaap van» zo ik gis, 15 jaaren; die badt hem hij zou,de toch medegaan, maar neen, hij wilde te rug,'er moest meerder drank zijn, en dit bevestigde hij met de duurfte eeden. — 't Is altijd een beest geweest, zeiden twea Vrouwtjens tegen elkander, die ook al bejaard fcheenen, en het is met hem, hoe ouder hoe boozer. — Deze on^ moeting bragt mij tot de overweging van de moeieli)kheid der bekeering in den ouden dag» — Laat ik mijne Medechristenen dezelve mededeelen»

De ondervinding leert ons, hoe zeidfaam een oud zondaar zijne godloosheden verlaat. Stel hem het oogmerk van zijne wording voor, zeg hem, waar toe hij gefchapëti

III. deel» Aaa in

Sluiten