Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 Christocratie, of de Heerlijkheid

en die harten en nieren doorzoekt, alleen onfeil» baar oordeelen kan. — Heeft hij ook gewilt, dat wij Hem in 't openbaar zuilen dienen, in alle die onderfcheide rangen, ordeningen en betrekkingen , welke hij in de weereld beftemd en verordent heeft: van hier dat onze Katechistnus in de uitbreiding van de derde Bede zegt: „ Geeft, dat wij cn alle menfchen onzen eigen „ wil verzaaken, en uwen wil, die alleen goed „ is , zonder eenig tegenfpreken gehoorzaam „ zijn , op dat alzoo een iegelijk zijn ambt en ., beroeping zoo gewillig en getrouw mag bedienen en uitvoeren, als de Engelen in den Hemel doen." En het is in de rechte en getrouwe uitoeffening dier pligten , welke uit ieders ambt en betrekkingen voortvloeijen, dat het echte Christendom naar buiten moet worden vertoond, en openbaar gemaakt.

zoon.

Zijn dan alle rangen en ordeningen onder de menfchen, nevens de pligten daar uit voort* vloeijende door Christus verordent en ingefteld?

vader.

Ongetwijffeld. Hij is de Heer der Heirfchaaren , niet alleen in den Hemel , maar ook op de Aarde. Hij is een God van orde, en niet van verwarring Daar is geen magt dan van God: en de magt en die ""er zijn, die zijn [niet van menfchen ] maar van Goa geordin ert, alzo dat die zich tegen de magt opfteLi, de infelling van God weder ftaat, en aie ze wederftaan, zullen over zich zelve een oordeel

Sluiten