Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 Christocratie, of de Heerlijkheid

Koningen zullen het zien en op ft aan, ook Forsten, ende zij zullen zich voor u [den Mesfias] buigen: om des Heeren wil, die getrouw is, des Heiligen Isracls, die u verkooren heeft. — Ende Koningen zullen uwe Foedferheeren zijn, hunne Fors tinnen uwe Zoogvrouwen : zij zullen zich voor u buigen met het aangezichte ter aarde, ende zij zullen het /lof uwer voeten lekken Het wierd eens in Gods naam tot een' aanzienlijken Regent gezegt , en mag we! in allen nadruk ook in Jefus naam op alle hedendaagfehc Christen Vorsten en Overheden worden toegepast: Die mij eer en. zal ik eer en , maar die mij verfmaaden, zullen ligt geacht- worden (a~). — Dan deeze daar gelaten, zien en leezen wij toch in de aangetoogen plaatfen, dat behalvcn den waaren en verborgen Godsdienst des hanen, onze Verhoogde Heiland ook erkent, gecerbiedigt en gediend wil zijn in die rangen, ordeningen en betrekkingen, die Hij in de\veercld heeft ingeilelt, en in de getrouwe en ijverige uitoeflening dier pligten, welke voor elk in zijnen kring daar uit voortvloeijem En elaar dit uit oprechte liefde plaats grijpt, neemt Jefus ook de geringe penningkens eener arme Weduwe aan. De dienst van een' armen flaaf, uit liefde en gehoorzaamheid tot en aan Jefus beweezen, in den dienst en ondergefchikthcid aan zijnen Heer, heeft ook eene overvloedige vergelding des loons te wagten: weet gij niet, zingt zeker Dichter: dat liefde maar de zaak is, daar al de dienst des Hemels in be ftaat'. Dus kan iemand in eene laage ftulp gezeeten, in weinig te doen,

en

(*) I Sant. II: 30.

Sluiten