Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 157

zij aan God getrouw zijn , en zijn verbond onderhouden , dat Goi door zijne bedeeling en befchikking in hun Vaderland, alles hun zal' doen medewerken ten goede, en tot bevordering van hun hoogfte heil. Maar wat en hoe God in zijne bijzondere bedeeling naar zijne ondoorgrondelijke wijsheid, en onbeperkte vrijmagt, met hun Vaderland, of met eenige Christen Natie in 't bijzonder doen en handelen zal, heeft Hij in zijn woord, onder de nieuwe Huishouding, nergens eenige uitgewikkeld;- beloften of vcrklaaring van gegeeven, en gevolge'ijk kan geen geloovige door middel van zijn geloof voorzeggen, of verwagten, wat God in 't toekoomftige ten opzigte van zijn Vaderland doen zal: maar wel kan, mag en moet hij biddend gelooven, dat, hij zijnen Heiland volgende, in de verloochening van zich zeiven en het toevertrouwen van zijn lot in zijne alwijze goede en magtige handen , dat alle uit' komften zijner wegen ftrekken zullen tot eer van God, en ter vervullinge dier gezegde hoofd belofte: Ik zal u tot een God zijn.

zoon.

Maar is de Christelijke Godsdienst dan niet beftemd, en bereekend ook ter bevordering van het tijdelijk nut en heil van Volken en Maatfchappijën. Immers dit leerd ' ons de Bijbel alom Spreuk. XIV: 34. Jef. XXXIII; 6. en elders?

va-

Sluiten