Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va» Jefus Christus als Middelaar. 161

den Godsdienst, nog boven dien niet te waardeeren zijn tegen de heerlijkheid, die aan hem zal geopenbaard worden Qaj.

zoon,

Ik herinner mij, onder uw gefprek, zekere aanmerking, die mij onlangs voor den geest kwam , en uw gezegde kan bevestigen. Te weetcn, toen onze Heiland aan 't Kruis hangende op 't punt Hond , om op 't oogenblik van de weereld te fcheiden, en bezit te gaan neemen van alle de fchatten des Hemels en der Aarde , maakte Hij zijn Testament. En wat was het Legaat, dat Hij daar bij aan zijne moeder befprak, tot welke Hij boven alle andere menfchen in eene dubbele liefdensbetrekkin? ftond?

Immers niet anders dan de liefdezorg en het toeverzigt van zijnen vriend en lieveling

Joannes. Had nu onze Heiland die buiten

kijf de echte waarde van alle aardfche zegeningen onfeilbaar kon bereekenen, — eenig gewigt gehangen aan 't geene wij zoo vaak, door onze bedorven zinnelijkheid, boven de waarde fchatten, zou hij voorzeker zijne eigen en geliefde moeder, die nu eene geheel verlaaten weduwe was, daar van niet hebben verltooken

gelaaten.

Maar eer wij hier van afftappen, daar is nog een zeker lijden, 't welk de Christelijke Godsdienst zijnen volgelingen oplegt, 't welk evenwel in 't geheel in geen verband ftaat met ons tijdelijk geluk of welvaaren. Ik meen

het

O) Rem. viii: 18.

L

Sluiten