Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als 'Middelaar. 16*3

volg is van onze misdrijven of zwakheden, of uit gebrek van Christelijke deugds - oeffeningen gebooren wordt. Men zie ten dezen aanzien de duidelijke leer van Petrus, t Pet. II: 19-23. III: 14. ij. IV: 12-14. Nuttig zou het zijn, dit meer onder het oog te houden: want dan zou men, gelijk Petrus zegt, het niet zoo, vreemd vinden, als men om het belijden en voorftaan van Jefus naam en Godsdienst, in de weereld gehoond, gefmaad en benadeeld wierd , noch ons ook zoo ligt laaten affchrikken van pligt en werk, waar toe het Christendom roept, omdat, 'er in ftéé van eer en voordeel, niet dan fmaad en nadeel onder de menfchen mede te behaalen is.

Wat nu eigenlijk betreft uwe bedenking, die gij uit het Kruisdraagen, 't welk het Christendom vordert, hebt afgeleit. Te recht zegt daarop de zoo even aangehaalde Schrijver bl. 40. „ Met dit alles moet de waardij van 'i Christen„ dom niet bereekend worden naar de Tijdelijke

uitwerkfelen, welke hetzelve te weeg brengt. „ Het voorwerp der Openbaaringe is invloed te „ hebben op 'smenfchen gedrag in dit Leeven; ,, doch 't geen in gelukzaligheid gewonnen wordt „ door dien invloed kan men alleen fchatten, „ door 't geheel van 't menschlijk beftaan in „ overweeginge te neemen." Zeker het geheel van 't menschlijk beftaan moet hier in overweeginge koomen , en loopt het Kruis dan al in tot ftoornis van tijdelijk geluk, of zinnelijke genoegens, dan moet het tevens van dien kant beichouwt worden, van waar God het zelve beftemd heeft tot bevordering van 't zedelijk en eeuwig geluk der zijnen. Het zedelijk geluk — 't welk toch alle aardsch of zinnelijk geluk onL 1 ein-

Sluiten