Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. 165

van dien kant alie bedenkingen opruimt, welke buiten de openbaaring niet konden opgeklaard worden.

zoon.

Dat is zoo , en tevens dunkt mij, zie Ik hierdoor ook de weg gebaand, waar door de Christen gelegenheid bekomt om op de weereld te beöeffenen dat geen, waar voor in den Hemel geen voorwerp noch gelegenheid meer zal plaats grijpen. -— En bijzonderlijk heeft God hierdoor den weg gebaand, om hen ook in deeze aan den Beelde van zijnen Zoon gelijkformig te maaken : Die voor de vreugde, welke hem voor gefield was, het Kruis heeft verdraagen, en de fchande veragt, en is alzo gezeten aan de regtehand des troons Gods (a). Hierom zeide hij ook zelf, en moeste de Christus niet deeze dingen lijden, en alzoo in zijne heerlijk' heid ingaan ? ( b) Waarom dan ook alom den geheelen Bijbel door aan allen zijnen waare /olge. lingen geleerd wordt, dat zij door veele verdrukkingen moeten ingaan in V Koningrijke Gods (c). En dat gelijk zij gemeenfchap hebben aan *t lijden van Christus, zij ook in de openbaaring zijner heerlijkheid zich zullen verblijden en verheugen (d).

VADER.

En hier toe moeten wij ons dan ook oeffenen in gelooye en langmoedigheid om deeze

be-

O) Heb. XII: 2. (i) Luc. XXIV. 16. Cc) Hand XIV: 22. (d) 1 Pet. IV: 13,

L 3

Sluiten