Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jefus Christus als Middelaar. i6*7

zoon.

E N waar in zal dan die loon gelegen zijn?

vader.

Dat heb ik u reeds aangeweezen met de woorden van de geleerden n a ii u ij s , te vooren aangetoogen , en die gij nog wel eens herleezen moogt, en tevens tragten in te denken de onbereekenbaarè liefde van Christus, die daar uit zoo kennelijk is aftcleiden. Dit was de vreugd, welke hij in'topneemen en uitvoeren van zijnen zoo gewigtigen Borgtogt , zich voornamelijk had yoorgefteld, dat Hij namelijk de eer zou hebben „ van over een verlost volk zijnes eigendoms, „ uit het gevallen menschdom, als Koning der „ Koningen en Heer der Heeren gefield te zijn." Hij als het hoofd, en zij als leden van zijn verborgen geestelijk lighaam, zullen dan in eene onderlinge allernaauwfte en voor ons onbegrijpelijke verëeniging toegelaten worden, tot zulk eene verëeniging met de hoogst gelukzalige Godheid, als het begrip van alle eindige wezens te boven gaan. lk kan mij daar over thans niet uitbreiden. Gij kond dit tot uwe leerzaame uMgting , en aangeraam onderhoud vinden in de beiden voorheen aangepreezen Werkjes van j owen, en van j. temmink over Joan. XVII: 11-04. .

Gelijk nu hier in de loon des Middelaars zal gelegen zijn, dat Hij wegens zijn volbragt werk, voor eeuwig het vooneerp van Gods liefde goedkeuring cn welgevallen zijn zal, en deswegens me. alle de zaligheden der oneindige L 4 God"

Sluiten