Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stukje had voorgejleld, en zijne wijze van betoog ook meer wijsgeerig is ingerigt, vond ik daar in nochthans zoo veel Verwandfchap met het onderwerp door mij behandeld, dat ik mij niet konde onthouden, van het zelve te yertaalen , en als een Aanhangzel tot mijn Werkje ten algemeenen nutte aan den geëerden ïeezer aantebieden,

CHRISTIANUS.

DE

Sluiten