Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEE RL IJ K HEID

van

CHRISTUS,

ALS

GOD en MENSCH

AANGEWEZEN, enz.

EERSTE AFDEELING.

INLEIDING,

G0D verë'enigt niet een Menseh, en woonende in een Menfchelijk lighaam, is eene der heerlijklte verborgenheden van onzen Godsdienst. Het was dus zonder eenige tegenfpraak bij de Christenen. Groot zegt paulus {a), is de verborgenheid der Godzaligheid, God isgeopenbaart in den vleesche. De verëeniging van de Goddelijke en Menfchelijke Natuur in den Perfoon van Christus den Middelaar, is eene dier verhevenife wonderen, welke nooit door de menfchelijke rede kon worden uitgevonden, cn welke in volgende eeuwen bij trappen geopenbaarc

wier-

U) i Tim, UI: 16.

M

Sluiten