Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 De Heerlijkheid yan Christus, als

TWEEDE AFDEELING,

Schriftuurlijke Bewijzen van de Verhoaging van de Menfchelijke Natuur van christus, en' de uitgebreide Vatbaarheden en Kragten yan zijne Ziel in zijnen verheerlijkten Staat.

J)a t de groote en gezegende Zoon van God zich nederboog om de menfchelijke Natuur tot eene Penooneele Verëeniging met zichzelven aanteneemen, was eene zaak van vrije en oppermasrtige gunst: en dat Hij die Menfchelijke Ziel, en dat Lichaam, 't welk uit de Maagd Maria gebooren is, verkoos om 't onderwerp van dit voorregt te zijn, was het uitwerkzel van dezelfde goedheid en van dezelfde oppermagt. Doe hebt gij in een gezigte gefprooken van uwen Heiligen, ende gezegt... . Ik heb eenen verhoeren uit den Volke verhoogd (a) Het is eene gunst, gantsch onverdiend, en op welke de Mensch Jefus geen aanfpraak konde hebben. Het was des Vaders welbehagen, dat in Hem (Ulle de volheid der Godheid woonen zou lichaa-

me-

i') Pf LXXXIX: 20.

Sluiten