Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. %it

te zijn? Hoe onredelijk en ongerijmt zou niec zulk eene onderftelling zijn.

Moogelijk zal men met eenigen fchijn hier op zeggen: Hoe kan iet, dat niet waarügtig God is, eenig aandeel hebben in Godsdienftigc Aanbidding, of Eer- bewijs? Loopt dit niet in tegen het Eerfte Gebod, en da algemeene Wet van Eerdienst zoo in 't Oude als Nieuwe Teftament, ons beveelende om deeze Eer alleen Gode toe te brengen?

Ik antwoorde, dat ik de Menfchelijke Natuur van Christus op geene andere wijze vatbaat achte voor eenigen Goddelijken Eerdienst, volgens de Inzettingen des Hemels, dan door dus heerlijk vereenigt te zijn met de Godheid. En dus vereenigt zijnde, kan de geheele Perfoon 't voorwerp zijn van GodsdienfHge Aanbidding, als het God behaagd, nadien de Perfoon, die aangebeden wordt, waarlijk God is, en als zoodanig in 't Goddelijk Wezen Perfooneel beiraat. Dan tot verdere opruiming van deeze bedenkingen, en alle zwarigheden van dit foort, kan men raadplegen mijne Disfertatie over de aanbidding van Christus als God en Mensch en Middelaar, Disf 3. Prop. 8,9., waar ik dit niet alleen beweezen heb uit de Schriftuur, maar ook aangehaald de getuigenisfen yan zommige onzer grootfte Schrijvers, die daar in met mij overeenfremmen, als de geleerde turrïtyn, en de beroemde Dr. owen.

VII. Christus als Mensch (doch vereenigt met zijne Godheid) is beftemd tot Rechter van de weereld.' Dit wordt dikwijls herhaald in de Schriftuur. God heeft een' Dag gefield, op welken Plij de weereld rechtveer' diglijk zal oor (kelen door eenen Man, dien O s Hij

Sluiten